Opatrenia

 

prijaté v Aikido Dojo Holíč na elimináciu šírenia COVID-19.

8.9.2020

V Aikido Dojo Holíč sme prijali nasledovné opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 a vaše bezpečné cvičenie, nakoľko nám záleží na zdraví a bezpečnosti našich cvičencov.

  1. Rodičia a iný necvičiaci doprovod nemá povolené vstupovať do priestorov Aikido DojoHolíč.
  1. Pri vstupeje nutnépoužiť dezinfekciu rúk.
  1. Pred prvým tréningom a na konci dňaučiteľvykoná dezinfekciu priestorov Aikido Dojo Holíč.
  1. V prípade, že máte príznaky ochorenia COVID-19 alebo chrípkyalebo iného akútneho ochorenia, ako sútelesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom (neplatí pre alergikov), hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži a ak , prosíme vás, aby ste zostali najbližších 14 dní doma.
  1. Účasťou na tréningu potvrdzujete, že nemáte vedomosť, že steVy alebo iné osoby, ktoré s Vami žijú spoločne v domácnostiza posledných 14 dní boli v kontakte s niekým, kto bol pozitívne testovaný na COVID-19 alebo má jeho príznaky, alebo ochoreli na iné prenosné ochorenie (napr. hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami), a že Vám regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad.
  1. Účasťou na tréningu potvrdzujete, že ste za posledných 14 dní neboli v rizikovej krajine. Zoznam bezpečných krajín tu ›. V prípade, že ste sa vrátili za posledných 14 dní z krajiny, ktorá sa nenachádza na zozname bezpečných krajín, prosíme vás, aby ste zostali najbližších 14 dní doma.