Opatrenia

 

prijaté v Aikido Dojo Holíč na elimináciu šírenia COVID-19.

 

14. 9. 2021

 1. Aktuálny COVID automat pre okres Skalica. Zistiť viac ›. Pre viac info pozrite časť ››› Športové súťaže a tréningy – limity pre športovcov. V Aikido Dojo Holíč postupujeme podľa COVID automatu “Základ”.
 2. V Aikido Dojo Holíč sa zároveň riadime školským COVID semaforom. Zistiť viac> 
 3. Športový COVID automat Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zistiť viac ›. Mapa okresov – COVID semafor. Zistiť viac ›.

 

 

8. 9. 2020

V Aikido Dojo Holíč sme prijali nasledovné opatrenia na zamedzenie šírenia COVID-19 a vaše bezpečné cvičenie, nakoľko nám záleží na zdraví a bezpečnosti našich cvičencov.

 1. Rodičia a iný necvičiaci doprovod nemá povolené vstupovať do priestorov Aikido Dojo Holíč.
 1. Pri vstupe je nutné použiť dezinfekciu rúk.
 1. Pred prvým tréningom a na konci dňa učiteľ vykoná dezinfekciu priestorov Aikido Dojo Holíč.
 1. V prípade, že máte príznaky ochorenia COVID-19 alebo chrípky alebo iného akútneho ochorenia, ako sú telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom (neplatí pre alergikov), hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži a ak , prosíme vás, aby ste zostali najbližších 14 dní doma.
 1. Účasťou na tréningu potvrdzujete, že nemáte vedomosť, že ste Vy alebo iné osoby, ktoré s Vami žijú spoločne v domácnosti za posledných 14 dní boli v kontakte s niekým, kto bol pozitívne testovaný na COVID-19 alebo má jeho príznaky, alebo ochoreli na iné prenosné ochorenie (napr. hnačka, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami), a že Vám regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad.
 1. Účasťou na tréningu potvrdzujete, že ste za posledných 14 dní neboli v rizikovej krajine. Zoznam bezpečných krajín tu ›.
  V prípade, že ste sa vrátili za posledných 14 dní z krajiny, ktorá sa nenachádza na zozname bezpečných krajín, prosíme vás, aby ste zostali najbližších 14 dní doma.