Registrácia do SAA 2021

Deti a dorast (6 - 14 rokov) od 6. Kyu

Aká je výška členského poplatku do SAA?

25,-- €

Členstvo v Slovenskej Aikido Asociácii | Aikikai Slovakia (SAA) je podmienkou cvičenia v Aikido Dojo Holíč. Okrem cvičenia v ADH, máte nárok aj na uskutočnenie skúšok technickej vyspelosti Kyu a Dan, ktoré sú medzinárodne uznané priamo centrálou aikido – Aikikai Foundation | Aikikai Hombu Dojo Tokyo.

V rámci členstva v Slovenskej Aikido Asociácii | Aikikai Slovakia máte nárok na 2 národné semináre SAA pod vedením technického riaditeľa SAA sensei-a Michele Quaranta 7. Dan Aikikai, Shihan. Pre učiteľov SAA a nositeľov technických stupňov DAN je tiež BEZ POPLATKU seminár Yudansha/ Shidoshakai.

Ako uhradím členský poplatok do SAA?

Členský poplatok uhrádza každý člen SAA individuálne cez portál po zaregistrovaní sa v IS.
Členský poplatok sa uhrádza raz ročne (začiatkom roka) a je platný na príslušný kalendárny rok.

Čo mi prinesie členstvo v SAA?

Medzinárodne uznané skúšky Kyu a Dan
 

BEZ poplatku semináre SAA

  
2x národný seminár / M. Quaranta*
1x Yudansha-Shidoshakai seminár / M. Quaranta**

*semináre sa uskutočnia v prípade priaznivej epidemiologickej situácie

**seminár Yudansha/ Shidoshakai je určený pre nositeľov STV Dan, 1. kyu – čakateľov na STV Dan a učiteľov SAA