Aikido

aikido

Základné informácie

(合気道, Aikidó) je japonský druh bojového umenia, typický najmä stratégiou obrany založenej na neinvazívnom odvrátení útoku a následnom zabránení ďaľšej konfrontácie (väčšinou formou znehybnenia útočníka tz. „pákou“ na lokálne miesto). Myšlienka aikida je neagresivita, tento druh bojového umenia rozvíja cvičiaceho jedinca po fyzickej aj psychickej stránke. Zrejme najviac sa o popularizáciu Aikido mimo Japonska zaslúžil americký herec Steven Seagal, 8. dan.

Aikido na obranu proti súperovmu útoku využíva niekoľko princípov. Sú to páky, hody, nestabilita protivníka, hmotnosť vlastného tela, časovanie, odstup, ale aj údery a diagonálne, kruhové a špirálové pohyby okolo bokov obrancu. Vďaka týmto princípom Aikido umožňuje zvládnutie útoku vedeného aj silnejším a váhovo ťažším útočníkom. Zakladateľ Aikido si v záujme zachovania tradície neprial degradáciu Aikido na šport usporadúvaním zápasov a súťaží. Jediný štýl, v ktorom sa súťaží, je Tomiki Aikido. To je asi hlavný dôvod menšej popularity v porovnaní s inými bojovými umeniami, v ktorých sa sútaže konajú. V Aikido sa učí aj boj s nožom (tantó), dreveným mečom (bokken) a drevenou tyčou (džó).

Morihei Ueshiba
Zaujímavosti

Slovo Aikido sa skladá z troch častí:
Ai – harmónia, spájať; Ki – energia, duch, životná energia; Do – cesta,
spôsob života.

Význam slova Aikido sa dá voľne preložiť ako cesta harmónie energie.

Cieľom aikido je rozvoj ľudského potenciálu jednotlivca zveľaďovaním mysle a ducha prostredníctvom fyzického tréningu.

Slovenská Aikido Asociácia - Aikikai Slovakia

Vznikla v roku 1992. Už od začiatku roku 1993 je zrejmá orientácia SAA na medzinárodné štruktúry Aikido vo svete (IAF – International Aikido Federation). Je nadviazaná spolupráca s inými národnými asociáciami napr. ČAA (ČR), ACSA (Švajčiarsko) a Aikido Switzerland.

V roku 1995 prvýkrát prichádza na Slovensko sensei Masatomi Ikeda 7. Dan Aikikai, Shihan, ktorý sa stáva po riadnom valnom zhromaždení SAA technickým riaditeľom SAA. Jeho asistentom sa stáva sensei Michele Quaranta 7. Dan Aikikai, Shihan (v tom čase 4. Dan Aikikai) zo Švajčiarska. Od roku 1995 Ikeda sensei navštevuje Slovensko dvakrát do roka a jeho asistent šesťkrát do roka v rámci víkendových sústredení. V lete sa uskutočňujú pravidelné týždňové letné školy aikido. Od roku 1995 je Slovenská Aikido Asociácia medzinárodne akreditovaná a získava tzv. “Hombu Recognition ” (právo udeľovať skúšky technickej vyspelosti Dan Aikikai, ktoré sú uznané Aikikai Hombu Dojo Tokyo, svetovou centrálou aikido).

Tiež sa stáva v tomto roku riadnym členom Európskej Aikido Federácie /EAF/ (kongres EAF v Sofii). Riadnym členom International Aikido Federation /IAF/ je od roku 1997 (kongres IAF v Kacure, JPN). Kvalifikovaní učitelia zabezpečujú výuku v oblastných kluboch v rámci Slovenskej republiky, Českej republiky a Rakúska. Slovenská Aikido Asociácia organizuje odborné výukové semináre pod vedením technického riaditeľa SAA a technickej komisie SAA, kde je zároveň umožnené členom SAA z jednotlivých dojo vykonávať skúšky technickej vyspelosti Kyu a Dan, ktoré sú medzinárodne uznané.